X
تبلیغات
رایتل
<قاصدک>

 

 

 

آرشیو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه 29 دی 1386

پس انداز یعنی داشتن . داشتن ، خوشبختی نمی آورد ، درست همانطور که نداشتن . ثروت ، آسایش نمی آورد ، درست همانطور که فقر.

شادی را باید بیرون خطه ی داشتن و نداشن جستجو کرد.

 

جمعه 21 دی 1386

لیلی به قصه اش برگشت.

این بار نه به قصدمردن.

که به قصد زندگی.

و آن وقت به یاد آورد که تاریخ پر بوده از لیلی های ساده ی گمنام.