آرشیو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه 29 اسفند 1384

365 روز و 365 شب ، یا بهتر بگم 365 خاطره دیگه هم گذشت، اما نه به این سادگی که من نوشتم... ! نه ؟

................................................

 - لحظات را طی کردیم تا به خوشبختی برسیم اما وقتی رسیدیم فهمیدیم خوشبختی همان لحظات بود .

- تنها خواب ، تو را به تمامی آنچه که از دست رفته است ، به من ، و به رویاهای خوش بر باد رفته پیوند خواهد زد ...

- مگذار که خالی روزها و سنگینی شب ها در اعماق وجودت جایی از یادنرفتنی باز کند ...

- حدیث غریب دوست داشتن را از زبان کسی بشنو که به صداقت صدای باران بر سفالها سخن می گوید .

- به خاطر داشته باش ! سکوت ، اثبات تهی بودن نمیکند ...

و ...

- قمار بازها ورق های نشاندار را دوست ندارند ؛ ورق هایی که همه از نشاندار بودن آن خبر داشته باشند . گوشه شکسته یک ورق ، بازی را بی رنگ میکند ...

................................................

یه کم در هم بر هم و قر و قاطیه ! اما قطره ای از دریای افکارمه ...

سالی سبز و بهاری رو برای تک تکتون آرزو میکنم ؛

و ....... دوستون دارم .