آرشیو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه 22 بهمن 1384
مرداب خاموش با دریای طوفانی یکی نیست ...

نمی دونم چند وقته دارم مینویسم ؟ مهر 81 بود یا 80 یادم نیست !

یه دفترچه خاطرات درست کردم اسمش رو گذاشتم قاصدک... اونم از نوع بهاریش ... دنبال آرامش می گشتم....

 

فرصت های گریزنده را چون قاصدکها به دست باد نشاندیم ....

 

23 سال و 11 ماه و 21 روزم شده و من هنوز نتونستم به دنیا چیزی یاد بدم ...

 

مرداب خاموش با دریای طوفانی یکی نیست ...